Khối tài sản khổng lồ của vợ Steve Jobs

can ho the avila 2

Là vợ cố lãnh đạo Apple – Steve Jobs, Laurene Powell Jobs thừa kế toàn bộ tài sản của tỷ phú công nghệ, ước tính khoảng 20,1 tỷ USD hiện tại.

Ấn Độ bơm 32 tỷ USD cho các ngân hàng
Giá dầu giảm vì dư nguồn cung
Vay 500 triệu USD cải thiện điện lưới

Là vợ cố lãnh đạo Apple – Steve Jobs, Laurene Powell Jobs thừa kế toàn bộ tài sản của tỷ phú công nghệ, ước tính khoảng 20,1 tỷ USD hiện tại.