ABBank hoàn thành 40% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ trong quý I

Kết quả kinh doanh vừa công bố ghi nhận hoạt động khả quan của ABBank trong 3 tháng đầu năm, các chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, lợi n

Đôla giảm kéo giá vàng tăng
Xu hướng sử dụng dịch vụ tài chính theo gói
Xe bán tải nhập khẩu có thể tăng giá vì thuế tiêu thụ đặc biệt

Kết quả kinh doanh vừa công bố ghi nhận hoạt động khả quan của ABBank trong 3 tháng đầu năm, các chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế sau dự phòng rủi ro tín dụng gần 365 tỷ đồng, hoàn thành 40% kế hoạch lợi nhuận năm 2018. Thu nhập từ lãi thuần hơn 540 tỷ đồng, vượt gần 9% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ gần 56 tỷ đồng, hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trên 150 tỷ đồng. Nếu cộng gộp chi phí này, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên 514 tỷ đồng.

Kết thúc quý, tổng tài sản ABBank là 74.337 tỷ đồng, tổng dư nợ gần 45.350 tỷ đồng, tổng huy động trên 54.112 tỷ đồng.

Quý I/2018, ngân hàng đạt 40% kế hoạch kinh doanh toàn năm.

Quý I/2018, ngân hàng đạt 40% kế hoạch kinh doanh toàn năm.

Ngày 25/4, đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng An Bình sẽ tổ chức tại TP HCM, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng, trong đó gồm những thay đổi về nhân sự thuộc HĐQT.

Những năm gần đây, ABBank tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải tiến quy trình, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng quan hệ đại lý… nhằm đạt mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng TMCP dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ.

Ngân hàng nhận nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như giả thưởng “Ngân hàng Phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017”, top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam, top 10 thương hiệu vàng châu Á – Thái Bình Dương, chứng nhận đánh giá quốc tế độc lập CSI – chỉ số hài lòng của khách hàng 2017.

Song Minh