Ba đặc khu kinh tế tương lai được ưu đãi gì?

Thứ sáu, 27/4/2018 | 03:00 GMT+7 Một loạt chính sách ưu đãi về đất đai, thuế... sẽ dành cho ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc nếu đ

Giá USD ngân hàng sắp chạm 23.000 đồng
200 tỷ đồng hỗ trợ vốn cho thanh niên về quê khởi nghiệp
Uber xin thêm được 15 tháng hoạt động ở London
Thứ sáu, 27/4/2018 | 03:00 GMT+7

Một loạt chính sách ưu đãi về đất đai, thuế… sẽ dành cho ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc nếu được thành lập.

Bộ Xây dựng vào cuộc ngăn đầu cơ đất ở Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong

Ba đặc khu kinh tế tương lai được ưu đãi gì?

Hoài Thu – Tạ Lư