Bảo Việt hoãn họp cổ đông thường niên 2018

Theo thời gian công bố trước đó, Tập đoàn Bảo Việt (mã CK: BVH) dự kiến họp vào ngày hôm nay (29/5). Tuy nhiên theo thông báo mới nhất, phiên họp sẽ đ

Cua gạch miền Tây giá cao kỷ lục
Thứ trưởng Công Thương: Dễ hiểu khi người dân e ngại chất lượng xăng E5
Xe Uber, Grab ở Hà Nội phải công khai giá cước

Theo thời gian công bố trước đó, Tập đoàn Bảo Việt (mã CK: BVH) dự kiến họp vào ngày hôm nay (29/5). Tuy nhiên theo thông báo mới nhất, phiên họp sẽ được lùi lại và chưa hẹn ngày tổ chức.

Trước đó, giữa tháng 4/2018, Bảo Việt đã xin lùi thời gian họp thường niên với lý do chưa chuẩn bị xong các nội dung và tài liệu liên quan.

Trong phiên họp năm nay, ngoài những nội dung về hoạt động kinh doanh, Bảo Việt dự kiến sẽ bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2018 – 2023). Theo tờ trình trước phiên họp, tập đoàn sẽ trình cổ đông phương án bầu 9 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Bảo Việt hiện có 9 thành viên. Số lượng nhân sự tăng lên 11 tại phiên họp thường niên 2017 nhưng sau đó đã có 2 thành viên được miễn nhiệm và nghỉ hưu.

Hai thành viên mới được bầu tại phiên họp thường niên 2017 là ông Nguyễn Minh Hoàng và ông Nguyễn Duy Khánh. Trong hai thành viên rời Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Quang Phi miễn nhiệm từ ngày 29/12/2017, và ông Nguyễn Đức Tuấn nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2018. Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện tại là ông Đào Đình Thi.

Về kế hoạch năm 2018, Bảo Việt đặt mục tiêu với doanh thu hợp nhất 36.799 tỷ đồng, tăng 12,4% so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.348 tỷ đồng.

Trong đó, tổng doanh thu công ty mẹ dự kiến đạt 1.428 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế 1.050 tỷ đồng, tương đương năm trước. ROE mục tiêu năm 2018 là 15%, tương đương với năm 2017 (15,1%). Tập đoàn cũng dự kiến chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và dự kiến tiếp tục duy trì tỷ lệ trên vào năm 2018.

Minh Sơn