Cách nhận biết gạch ốp lát chất lượng quốc tế

Một sản phẩm gạch ốp lát chất lượng luôn đi kèm với những đặc tính tốt và sự đồng đều giữa các sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên không phải tất cả chúng t

Không gian nghỉ dưỡng biệt lập bên biển Long Hải
Đề xuất khai tử xăng khoáng RON 95
Cổ đông nhỏ Trần Anh chấp thuận để Thế giới Di động mua cổ phần

Một sản phẩm gạch ốp lát chất lượng luôn đi kèm với những đặc tính tốt và sự đồng đều giữa các sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên không phải tất cả chúng ta đều có thể nhận biết sản phẩm chất lượng tốt bằng mắt thường. Theo lời khuyên của các chuyên gia, cách dễ nhất để chọn lựa được sản phẩm tốt, đạt đẳng cấp Chất lượng Quốc tế là dựa vào các chứng nhận Chất lượng Quốc tế mà sản phẩm đó đạt được.

Bên cạnh đó, sự an toàn cho người lao động và thân thiện với môi trường trong toàn bộ quá trình sản xuất cũng là một yếu tố gây ảnh hưởng lớn đến việc quyết định một sản phẩm có đạt được đẳng cấp Chất lượng Quốc tế hay không.

Tập đoàn Prime cho biết, hiện các sản phẩm gạch ốp lát Prime đều đạt tiêu chuẩn theo quy định của hệ thống Chứng nhận trong nước, như QCVN 16-6 của Bộ Xây dựng về nhóm sản phẩm gạch ốp lát; các Chứng nhận Quốc tế như ISO 13006 về tiêu chuẩn gạch ốp lát; cùng hàng loạt chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng để sản phẩm gạch ốp lát Prime có thể xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới như SNI ISO 13006 Indonesia, TIS 2508 Thái Lan, SIRIM MS ISO 13006 Malaysia, PNS 13006 Philippine, EN 14411 châu Âu.

Để nhận biết, cách nhanh nhất là dựa trên bao bì sản phẩm.

Để nhận biết, cách nhanh nhất là dựa trên bao bì sản phẩm.

Tất cả các bao bì sản phẩm gạch ốp lát Chất lượng Quốc tế do Prime sản xuất đều in rõ ràng những chứng nhận Chất lượng Quốc tế mà sản phẩm đó đã đạt được. Nhà sản xuất cũng cam kết, tất cả các sản phẩm gạch ốp lát Chất lượng Quốc tế đều được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đồng thời tuân thủ theo các quy định về đảm bảo an toàn lao động và thân thiện với môi trường với các Chứng nhận Quốc tế về hệ thống quản lý như ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.

Ý nghĩa của mỗi chứng nhận:

1. ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng

2. BS OHSAS 18001: Hệ thống quản lý an toàn & Sức khỏe nghề nghiệp

3. ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường

4. QCVN 16- 6: Quy chuẩn cho nhóm sản phẩm gạch ốp lát của Bộ Xây dựng

5. ISO 13006: Chứng nhận gạch ốp lát phù hợp tiêu chuẩn.

6. SNI ISO 13006: chứng nhận chất lượng gạch ốp lát phù hợp Tiêu chuẩn Indonesia.

7. TIS 2508: chứng nhận chất lượng gạch ốp lát phù hợp Tiêu chuẩn Thái Lan.

8. MS SIRIM 13006: chứng nhận chất lượng gạch ốp lát phù hợp Tiêu chuẩn Malaysia.

9. PNS 13006: chứng nhận chất lượng gạch ốp lát phù hợp Tiêu chuẩn Philippines

10. BS EN 14411: Chứng nhận gạch ốp lát phù hợp tiêu chuẩn

11. (CE) EN 14411: Chứng nhận chất lượng gạch ốp lát phù hợp tiêu chuẩn châu Âu.

Theo Prime