CEO Techcombank: Không tập trung tăng dư nợ

CEO Techcombank: Không tập trung tăng dư nợ

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh hiện là CEO của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). - Vì sao trong năm qua, tín dụng của Techcombank thấp hơn so với b

Năm trải nghiệm thú vị không nên bỏ qua
Thời trang M2 – 17 năm vững bước tiên phong
Các nước TPP họp tại Tokyo
Ông Nguyễn Lê Quốc Anh hiện là CEO của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh hiện là CEO của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Vì sao trong năm qua, tín dụng của Techcombank thấp hơn so với bình quân ngành?

– Mong muốn của Hội đồng quản trị Techcombank và cá nhân tôi là xây dựng ngân hàng có hệ thống vững mạnh trong mọi tình huống biến chuyển của thị trường. Để làm được điều đó, ngân hàng không tập trung tăng mạnh dư nợ, mà tăng trưởng bảng tài sản ở mức độ bền vững.

Năm 2017, Techcombank đạt kỷ lục lợi nhuận với 8.036 tỷ đồng trước thuế. Tuy nhiên tín dụng của Techcombank tăng 15,9%, thấp hơn nhiều so với bình quân ngành là 18,17%, tỷ lệ cho vay trên huy động ở mức 76,6%. Ngân hàng đạt doanh thu cao nhưng mức độ tăng trưởng của bảng cân đối không lớn. Điều này có được do chúng tôi đã chuyển hướng sang những khách hàng vay vốn có hiệu quả cao và rủi ro thấp giúp tăng doanh thu và lợi nhuận.

Khi làm việc với nhiều khách hàng có quy mô trung và vừa, chúng tôi nhận thấy vấn đề của họ không chỉ là vốn vay hay lãi suất cao mà phần nhiều là do chi phí tài chính như chi phí bảo lãnh, thư cam kết, chuyển đổi ngoại tệ… Do đó nếu ngân hàng chỉ tập trung vào giảm lãi suất cho vay sẽ không giải quyết được vấn đề của doanh nghiệp.

Định hướng của Techcombank là không tăng trưởng tín dụng nhiều mà tập trung giải quyết, xử lý các vấn đề tài chính của doanh nghiệp nhằm giảm chi phí tài chính, tăng cường giao dịch qua ngân hàng dẫn đến tăng doanh thu.

Ông có thể cho biết mảng dịch vụ đã ảnh hưởng thế nào đến doanh thu và lợi nhuận của Techcombank trong năm qua?

– Năm 2017, Techcombank đưa ra chiến lược đa dạng nguồn doanh thu và tăng dịch vụ khách hàng. Kết quả đạt được thu nhập ngoài lãi tăng mạnh, tỷ trọng trên tổng thu nhập tăng từ 31,7 lên 45%.

Các chỉ số ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) và ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) cao nhờ duy trì tốt tỷ lệ biên thu nhập lãi thuần (NIM) mặc dù Techcombank không tham gia cho vay tiêu dùng lãi suất cao. Bên cạnh đó, ngân hàng tập trung quản lý chi phí huy động thông qua tăng tỷ lệ tiền gửi thanh toán liên tục trong những năm qua. Tỷ lệ thu nhập phí thuần tăng lên, trong đó nguồn thu phí dịch vụ bảo hiểm tăng đều.

Hiện Techcombank đã tất toán xong nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), đồng thời kiểm soát nợ xấu ở 1,6% nhằm hạn chế ảnh hưởng đến lợi nhuận.

– Ông giải thích thế nào khi tín dụng của Techcombank tăng trưởng trong ba tháng cuối năm 2017?

– Theo báo cáo quý III/2017 tín dụng của Techcombank giảm nhưng kết quả hết năm vẫn tăng 15,9%. Như các năm trước, báo cáo được lập vào cuối mỗi quý nhưng con số trong đó không phản ảnh được toàn bộ dòng chảy của đồng tiền.

Ngân hàng chúng tôi tập trung nhiều về cho vay ngắn hạn, do đó cuối kỳ thường là thời gian đáo hạn của doanh nghiệp. Đến cuối năm, các khoản vay ngắn hạn thường được giữ lại qua Tết.

Do vậy nếu nhìn về dòng tiền thì không giảm, nhưng nếu cắt theo từng thời điểm sẽ thấy sự khác biệt phụ thuộc vào chu kỳ đáo hạn của khách hàng.

– Theo ông, ảnh hưởng của chủ trương kiểm soát chặt cho vay bất động sản ảnh hưởng đến Techcombank như thế nào?

– Ngân hàng Nhà nước đang đưa ra chủ trương mới về kiểm soát chặt cho vay bất động sản. Techcombank có tỷ trọng cho vay mua nhà lớn trong năm qua. Tại đây, chúng tôi không tập trung cho vay mua nhà để bán hoặc cho thuê, mà hầu hết là cho vay mua để ở. Khách hàng của chúng tôi có nguồn trả nợ chứng minh cụ thể thay vì dựa trên nguồn thu kinh doanh bất động sản.

Với khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi không lựa chọn phân khúc chiến lược là các chủ đầu tư. Thay vào đó, Techcombank đẩy mạnh cung cấp dịch vụ đấu thầu, đầu vào cho các công ty xây dựng, thi công nhằm giúp họ đảm bảo tiến độ dự án.

Theo quy định quản trị rủi ro, cho vay đầu tư bất động sản, hệ số rủi ro áp mức 200% trong khi những khoản vay mua nhà để áp mức 50%. Như đề cập ở trên, chúng tôi không đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đối với nhà đầu tư bất động sản. Tỷ lệ cho vay so với huy động khoảng 76%, đây là định hướng chiến lược để ảm bảo an toàn.

– Có ý kiến cho rằng lợi nhuận lên tới hơn 8.000 tỷ đồng năm 2017 sẽ tạo một tham chiếu quá lớn cho áp lực tăng trưởng năm 2018. Ông nói gì về nhận định này?

– Trước hết tôi xin khẳng định là không có áp lực khi đưa ra mức tham chiếu này. Báo cáo hàng năm của Techcombank đều cho thấy doanh thu tăng đều 20%, trong khi đó lợi nhuận tăng nhanh hơn.

Nhưng khi đi vào chi tiết, chúng tôi đã tất toán được hết các khoản nợ xấu tồn đọng từ năm 2008 đến năm 2012 trong năm 2017, kể cả phần nợ xấu đã bán cho VAMC chúng tôi đã mua lại hết và đưa ra khỏi bảng cân đối. Khi nợ xấu đã được xử lý, ảnh hưởng của nó với lợi nhuận sẽ bị hạn chế. Điều này giúp tăng doanh thu.

Huyền Trang