Chuyên gia kinh tế: Tổ chức nhỏ, thiếu liên kết cản trở nông nghiệp

Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phát biểu trước các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu, Bộ trưởng Chủ nhiệm

Nhân viên ngân hàng nằm mơ cũng thấy chỉ tiêu thẻ
Lợi nhuận Facebook tăng gần gấp đôi
Ngân hàng Bản Việt đặt kế hoạch lãi 80 tỷ đồng trong 2018
Ông Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phát biểu trước các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận định việc lựa chọn chuyên đề Nông nghiệp để mở màn cho chuỗi sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam là lựa chọn đúng và chính xác trong tình hình hiện nay.

“Có thể nói, thời gian qua với sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp, chúng ta đã có từ 3.300 đến 3.700 doanh nghiệp, 33.000 hộ trang trại, hàng nghìn hợp tác xã lớn. Tính 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp tăng 11,9% so với cùng kỳ 2017, trong đó giá trị xuất khẩu nông sản đạt 6,5 tỷ USD, giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,4 tỷ USD… Thặng dư ngành nông nghiệp dự kiến vượt 9 tỷ USD trong năm nay”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Theo ông, trong ngành nông nghiệp, nếu chúng ta chỉ sản xuất ra nhưng không chế biến thì cũng không thể tiêu thụ tốt, đặc biệt là với những bất cập trong quản lý vật tư đầu vào, yếu tố thị trường, chưa tổ chức được thị trường trong nước. Điểm yếu tiếp theo của nông nghiệp Việt Nam là về tính liên kết sản phẩm của các làng xã, và địa phương. “Chúng ta cần nhiều thời gian để xử lý vấn đề này”, ông nói.

Một vấn đề khác được Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu ra là vấn để xử lý nguồn gốc đất. Thực tế, để giải quyết những bất cập trên, Việt Nam phải lấy thị trường làm mục tiêu, tiêu chuẩn thị trường làm thước đo đáp ứng yêu cầu trong và ngoài nước.

Bộ trưởng cho hay, qua buổi thảo luận hôm nay, Hội đồng tư vấn và các bộ sẽ tổng hợp các ý kiến và đề xuất để trình Thủ tướng cho buổi hội nghị tới đây.

4-8773-1528164912.png

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chia sẻ quan điểm trước 500 khách mời.