Cứ 100 người Việt có 116 thuê bao di động

Theo Bộ Thông tin & Truyền thông, tính đến cuối 2017, cứ 100 người Việt thì có 116 thuê bao di động, thuê bao di động băng rộng đạt 52,8 thuê bao

FLC chuẩn bị vận hành đô thị du lịch ở Quy Nhơn năm 2018
Masteri ra mắt dự án M-One Gia Định tại trung tâm Gò Vấp
CGV Việt Nam thu về gần 2.800 tỷ đồng năm 2017

Theo Bộ Thông tin & Truyền thông, tính đến cuối 2017, cứ 100 người Việt thì có 116 thuê bao di động, thuê bao di động băng rộng đạt 52,8 thuê bao trên 100 dân. Trong khi đó, tỷ lệ đường dây thuê bao cố định đạt 5 thuê bao trên 100 dân.

Tỷ lệ gia đình có truy cập Internet đạt hơn 28%, tỷ lệ người sử dụng Internet là hơn 54% dân số. Tỷ lệ phủ sóng di động đạt 95% diện tích cả nước.

Bộ cũng cho biết, trong năm 2017, các doanh nghiệp viễn thông đã đầu tư phát triển mạnh cơ sở hạ tầng. Cụ thể, VNPT, Viettel, MobiFone, đã đầu tư nâng cấp phát triển mới cáp quang, trạm BTS 4G để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao. Trong đó, VNPT phát triển mới thêm 19.000 trạm BTS, Viettel phát triển mới mạng trong nước thêm 33.267 trạm BTS.

Về kết quả kinh doanh các doanh nghiệp viễn thông, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), cho biết, năm 2017 đạt doanh thu 249.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 44.000 tỷ đồng. Tổng số thuê bao phát sinh cước đạt hơn 98 triệu thuê bao, trong đó có 32 triệu thuê bao từ thị trường nước ngoài.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, năm 2017 đạt doanh thu 144.000 tỷ đồng, tăng 7%. Lợi nhuận hợp nhất toàn tập đoàn đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 21% so với 2016, và là năm thứ 4 liên tiếp tăng trên 20%.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone đạt doanh thu khoảng 44.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.589 tỷ, tăng hơn 7% so với 2016. Đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2017 của doanh nghiệp đạt 25,68%, khá cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Như vậy, 3 đại gia viễn thông đạt tổng doanh thu gần 400.000 tỷ đồng trong năm 2017, tăng hơn 33.000 tỷ đồng, tương đương 9% so với 2016.

Nguyễn Hà