Khối tài sản khổng lồ của vợ Steve Jobs

Là vợ cố lãnh đạo Apple – Steve Jobs, Laurene Powell Jobs thừa kế toàn bộ tài sản của tỷ phú công nghệ, ước tính khoảng 20,1 tỷ USD hiện tại.

1001 lý do chậm hủy chuyến trong hàng không
Cơ hội sở hữu Yamaha khi mua sắm tại Robins
Cảng Sài Gòn lãi sau thuế tăng 22 lần

Là vợ cố lãnh đạo Apple – Steve Jobs, Laurene Powell Jobs thừa kế toàn bộ tài sản của tỷ phú công nghệ, ước tính khoảng 20,1 tỷ USD hiện tại.