Mở cơ chế cho vay chứng khoán

Mở cơ chế cho vay chứng khoán

Để hỗ trợ việc thành lập quỹ ETF và sửa lỗi giao dịch, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) đã ban hành Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán (SBL).

Cổ phần công ty mía đường được rao giá hơn 340.000 đồng
Thanh tra việc giao ‘đất vàng’ cho Tập đoàn Lã Vọng
Bán trà đóng chai, Tân Hiệp Phát, URC thu hàng nghìn tỷ mỗi năm

Theo đó, SBL sẽ giúp xử lý khi có lỗi dẫn đến tạm thời thiếu chứng khoán để thanh toán và hỗ trợ thành viên lập quỹ ETF có đủ chứng khoán để góp vốn và thực hiện hoán đổi danh mục.

Chứng khoán cho vay sẽ bao gồm tất cả những cổ phiếu đã được niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, ngoại trừ các cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, tạm ngừng giao dịch; chứng khoán đang được cầm cố, phong toả, tạm giữ tại VSD; chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng và trái phiếu chuyển đổi.

cho-vay-chung-khoan-7127-1410172719.jpg

Có 223 chứng khoán trên hai Sở đủ điều kiện làm tài sản thế chấp để đi vay.

Thời hạn vay, cho vay tối đa là 5 ngày làm việc đối với trường hợp hỗ trợ thanh toán và tối đa không quá 90 ngày đối với góp vốn hoặc hoán đổi danh mục quỹ ETF. Trường hợp ngày đến hạn trùng với ngày nghỉ, ngày lễ, tết, việc “trả nợ” sẽ là ngày làm việc liền ngay sau kỳ nghỉ.

Việc gia hạn khoản vay chỉ được thực hiện khi bên vay có yêu cầu và được bên cho vay chấp thuận nhưng không quá 3 lần, mỗi lần gia hạn không quá 5 ngày làm việc đối với khoản vay để hỗ trợ thanh toán và không quá 30 ngày đối với khoản vay để góp vốn hoặc hoán đổi danh mục quỹ ETF.

Bên cho vay không được yêu cầu hoàn trả khoản cho vay trong suốt thời gian cho vay, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Ngược lại, bên vay được hoàn trả toàn bộ hoặc một phần chứng khoán vay tại bất cứ thời điểm nào trong thời hạn vay.

Lãi suất cho vay được xác định theo thỏa thuận giữa người vay và người cho vay nhưng không được vượt quá 120% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Bên cạnh đó, người đi vay sẽ phải đăng ký tài sản thế chấp và sẽ bị VSD phong tỏa nhằm thực hiện thanh toán khi mất khả năng trả nợ cho bên cho vay. Tài sản thế chấp có thể là tiền hoặc chứng khoán niêm yết. Hiện VSD đã công bố danh mục cổ phiếu đủ điều kiện làm tài sản thế chấp, bao gồm 223 mã  niêm yết trên hai Sở. Trong đó Sở giao dịch chứng khoán TP HCM có 163 mã và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có 60 mã.

Giá trị tài sản thế chấp được tính bằng tiền thế chấp (nếu có) cộng với giá trị số chứng khoán đem thế chấp sau khi trừ đi phần chiết khấu. Mỗi loại chứng khoán sẽ có một tỷ lệ chiết khấu riêng, đó là 5% đối với trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh; 30% đối với chứng khoán nằm trong danh mục chứng khoán cấu thành chỉ số VN30, HNX30 và 40% đối với chứng khoán còn lại. Tỷ lệ chiết khấu sẽ được điều chỉnh căn cứ vào mức thanh khoản và rủi ro của tài sản.

Huyền Thư