Ngân hàng Nhà nước: Nhiều cổ đông lớn thao túng nhà băng

Trước việc nhiều cổ đông lớn chi phối ngân hàng, cơ quan quản lý yêu cầu xử lý dứt điểm nạn sở hữu cổ phần vượt trần và cấm nhà băng cho vay với các đối tượng này.

10 cách tăng doanh số cho doanh nghiệp nhờ mobile
Chủ tịch Hòa Phát: Chẳng lo không cạnh tranh được với Formosa
Tập đoàn Mỹ mua 47% vốn của FPT Trading

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn tại Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Theo quy định, cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ. Ngoài ra, tổng số cổ phần của họ và người liên quan cũng không được vượt 20% vốn của một ngân hàng. Tuy nhiên, một số ngân hàng vẫn chưa chủ động điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần để phù hợp với quy định của Luật. 

Theo cơ quan quản lý, hiện còn 5 ngân hàng có cá nhân sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 5% vốn điều lệ, 5 đơn vị có tổ chức nắm quá tỷ lệ 15% vốn và 8 ngân hàng cổ phần mà nhóm cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ 20%. “Kết quả thanh tra cho thấy ở không ít ngân hàng, cổ đông lớn và người có liên quan vi phạm quy định về sở hữu dẫn đến thao túng, chi phối ngân hàng, phục vụ cho lợi ích, đẩy ngân hàng đến tình trạng hoạt động thiếu minh bạch hoặc quản trị, điều hành không tuân thủ nguyên tắc thận trọng và các quy định của pháp luật”, Ngân hàng Nhà nước nhận xét. 

Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các nhà băng xử lý dứt điểm tình trạng này, chậm nhất trước 31/3/2015 (trừ các ngân hàng thực hiện theo phương án tái cơ cấu đã được Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước duyệt). Nếu quá thời hạn, cổ đông cá nhân, tổ chức và người có liên quan buộc phải chuyển nhượng cổ phần cho Ngân hàng Nhà nước và sẽ mất quyền biểu quyết cũng như không được ứng cử làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Ngoài ra, dự thảo này cũng đề xuất cấm tổ chức tín dụng được cấp tín dụng mới cho cổ đông và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt trần. Nếu đang có dư nợ với các đối tượng này, ngân hàng phải thu hồi sớm toàn bộ khoản tín dụng.

Thanh Thanh Lan