Nhà nước có 1,16 triệu tỷ đồng tài sản công

Chính phủ vừa có báo cáo Quốc hội khóa XIV về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017. Theo luật định, những tài sản được tính gồm đất, n

Loạt đề xuất xây dựng hành lang pháp lý cho Blockchain tại Việt Nam
Sau kiểm toán, lợi nhuận và nợ xấu Sacombank đều tăng
167.000 người đi bộ quyên góp cho người nghèo

Chính phủ vừa có báo cáo Quốc hội khóa XIV về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017. Theo luật định, những tài sản được tính gồm đất, nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, ôtô các loại và tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên.

Báo cáo cho biết, tổng giá trị tài sản nhà nước tính đến cuối năm 2017 là 1,16 triệu tỷ đồng. Trong đó, tài sản là quyền sử dụng đất là hơn 742.000 tỷ đồng, chiếm 64% tổng giá trị. Tổng quỹ nhà do các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng đến cuối năm 2017 là 142,5 triệu m2, với nguyên giá khoảng 298.000 tỷ đồng.

Chính phủ cho biết, tổng giá trị tài sản nhà nước (theo nguyên giá) trong năm 2017 tăng hơn 52.500 tỷ đồng. Trong đó, tài sản là quyền sử dụng đất tăng mạnh nhất với 28.000 tỷ đồng, tài sản nhà tăng 13.500 tỷ đồng.

Năm 2017, Chính phủ cho biết, ngân sách thu được từ hoạt động đấu giá, cho thuê đất, bán, chuyển nhượng, thanh lý tài sản công… đạt kết quả cao. Cụ thể, chỉ tính riêng tiền sử dụng đất đạt gần 123.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Tiền thuê đất cũng tăng với tỷ lệ cao liên tục trong những năm gần đây và năm 2017 đạt gần 27.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đất, nhà, tài sản ôtô tính là 25.554 tỷ đồng và những tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên vào khoảng 92.393 tỷ đồng.

Về chất lượng xe, báo cáo cho biết quỹ xe công hiện nay có tổng giá trị còn lại theo sổ kế toán 8.613,91 tỷ đồng, bằng 33,71% tổng nguyên giá. Điều này cho thấy phần lớn xe công đã sử dụng trên 2 phần 3 thời gian theo chế độ quy định. Đến thời điểm báo cáo, số xe công đã sử dụng trên 15 năm (quá thời gian tính hao mòn) là 12.862 chiếc, chiếm 32,6% tổng quỹ xe công.

Nguyễn Hà