Quỹ tín dụng nhân dân sắp vào khuôn khổ

Dự thảo Thông tư vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến quy định quỹ tín dụng nhân dân sẽ phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt 8% và cho vay với thành viên quản trị không vượt quá 5%.

Doanh thu 2017 của Vincom Retail đạt hơn 5.500 tỷ đồng
Vinmart, Vinmart+ chi 2 tỷ đồng trao giải may mắn mùa sắm Tết
Samsung có thể ‘lấn sân’ đầu tư viễn thông tại Việt Nam

Cho rằng quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hiện nay chủ yếu được điều chỉnh dựa trên Quyết định số 1328 nhưng không còn phù hợp, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra dự thảo Thông tư về vấn đề này để lấy ý kiến.

Trong bản giải trình, ban soạn thảo cho biết, đối với Luật các tổ chức tín dụng không yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải quy định cụ thể các giới hạn để bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. Tuy nhiên, để thống nhất trong việc thực hiện tính toán các giới hạn này, dự thảo Thông tư vẫn quy định và hướng dẫn thống nhất đối với một số giới hạn góp vốn, cho vay đối với khách hàng.

Theo đó, quỹ tín dụng nhân dân không được cho vay không có bảo đảm, cho vay với điều kiện ưu đãi đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giám đốc,… và người có liên quan của những người này. Đồng thời, tổng mức dư nợ cho vay đối với các đối tượng trên không được vượt quá 5% vốn tự có của quỹ tín dụng nhân dân. Việc cho vay cũng phải được Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân thông qua và phải công khai.

Dự thảo cũng yêu cầu tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của quỹ tín dụng nhân dân và không được vượt quá 25% vốn tự có đối với khách hàng và người có liên quan.

Ngoài ra, còn có một số nội dung quan trọng khác như, quỹ tín dụng nhân dân phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%; nguồn vốn ngắn hạn được cho vay trung và dài hạn tối đa là 20%.

Ban soạn thảo cho biết thêm, đặc thù của việc huy động vốn tại các quỹ tín dụng nhân dân phụ thuộc vào địa bàn hoạt động. Có những nơi việc huy động tiền gửi rất hạn chế như ở vùng sâu, xa, kinh tế không phát triển nhưng những địa bàn này thì dân lại rất cần vốn để sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu đời sống.

Điều này cho thấy việc huy động vốn của các quỹ tín dụng nhân dân trên các địa bàn là khác nhau, việc quy định một tỷ lệ cứng dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi để áp dụng đối với tất cả các quỹ tín dụng nhân dân là không phù hợp. Do đó, dự thảo Thông tư quy định các quỹ tín dụng nhân dân phải duy trì tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi theo tỷ lệ do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố quyết định.

Lệ Chi