Sacombank đặt mục tiêu lãi hơn 1.800 tỷ đồng năm 2018

Sacombank đặt mục tiêu lãi hơn 1.800 tỷ đồng năm 2018

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 1.838 tỷ đồng năm 2018, tăng 23,2% so với năm ngoái

Công ty chứng khoán chi trăm tỷ vào Vinasun
Ra mắt dự án Đại Phước Lotus tại Đồng Nai
Thỏa sức mua sắm cùng TopValu Fair tại AEON Việt Nam

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 1.838 tỷ đồng năm 2018, tăng 23,2% so với năm ngoái, theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên vừa được công bố.

Năm 2018, Sacombank muốn tăng tổng tài sản 16,9% lên 430.900 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 399.100 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt 255.200 tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm 2017 và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

HĐQT Sacombank muốn trích lợi nhuận vượt chỉ tiêu để thưởng nhân viên.

HĐQT Sacombank muốn trích lợi nhuận vượt chỉ tiêu để thưởng nhân viên.

Sacombank dự kiến bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, trong đó có 1 thành viên độc lập sau khi ông Kiều Hữu Dũng – Thành viên HĐQT, Phó chủ tịch thường trực xin từ nhiệm hồi tháng trước. Nhà băng này sẽ công bố danh sách ứng viên và trình Đại hội cổ đông thường niên sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank cũng trình cổ đông xem xét thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát là 2% lợi nhuận trước thuế, tương đương khoảng hơn 36 tỷ đồng. Đồng thời, HĐQT cũng đề xuất trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2018 để thưởng cho cán bộ, nhân viên, nhằm khuyến khích hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm nay.

Năm 2017, Sacombank đạt lợi nhuận trước thuế 1.492 tỷ đồng, tăng 9,6 lần so với năm trước đó. Tổng tài sản của ngân hàng này tăng 11%, dư nợ tín dụng tăng 12,5% và tỷ lệ nợ xấu là 4,59%.

Anh Tú