Tài liệu dự án căn hộ Leman Luxury

Tài liệu dự án căn hộ Leman Luxury

Tai lieu du an Leman Luxury

Tai lieu du an Leman Luxury

THÔNG TIN BÁN HÀNG

Hợp đồng mua bán căn hộ

Phụ lục 1: Thông tin và mô tả chi tiết căn hộ

Phụ lục 2: Giá trị căn hộ và lịch trình thanh toán

Phụ lục 3: Nội quy tòa nhà

Phụ lục 4: Phiếu yêu cầu chuyển nhượng

Liên hệ trực tiếp:

Hotline: 0903 191 286

Email: batracnguyen@gmail.com