Vietinbank trả lương nhân viên gần 26 triệu đồng

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong quý

Amazon muốn xây thêm trụ sở 5 tỷ USD
Amazon giúp thương mại điện tử Mỹ tăng trưởng mạnh
Chủ tịch Vietcombank muốn tăng cho vay VND

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong quý này đạt 2.238 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ, giảm 26% so với quý một. Tuy nhiên, nếu tính lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt mức lãi trước thuế 5.265 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Giao dịch tại một chi nhánh của Vietinbank. Ảnh: PV.

Giao dịch tại một chi nhánh của VietinBank. Ảnh: PV.

Phần lớn các hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt kết quả khởi sắc so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ hoạt động tích cực của quý một. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 14.440 tỷ đồng, tăng 7,1%. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 32% đạt 1.199 tỷ đồng; hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh trong 6 tháng lãi 213 tỷ, tăng 20% so với cùng kỳ; mua bán chứng khoán đầu tư tăng 141% đạt 130 tỷ.

Các chỉ số kinh doanh tăng trưởng tốt nhưng chi phí hoạt động của ngân hàng cũng tăng 6,7% lên 7.119 tỷ đồng. Trong số đó, chi cho nhân viên (chi lương và phụ cấp) tăng 9,5% đạt 3.628 tỷ đồng, nâng mức lương bình quân cho mỗi nhân viên lên gần 26 triệu đồng một tháng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 9,4% lên 5.266 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, tổng tài sản của ngân hàng đến cuối tháng 6 đạt trên 1,14 triệu tỷ đồng, tăng 4,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 855.081 tỷ đồng, tăng 9,3%; huy động tiền gửi đạt 852.449 tỷ đồng, tăng 13,2% so với đầu năm.

Riêng về nợ xấu, đến cuối tháng 6, tổng nợ xấu của ngân hàng là 11.227 tỷ đồng, tăng 24,5% so với đầu năm và chiếm 1,29% tổng dư nợ cho vay khách hàng. Trong đó riêng nợ nhóm 5 hơn 8.300 tỷ đồng, tăng gần 3.200 tỷ tương đương 59% so với cuối năm 2017.

Lệ Chi