Vietjet chốt danh sách cổ đông nhận thêm cổ tức 20%

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra thông báo chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, theo phương án

Đại gia Thái Lan thèm khát thị trường đồ uống Việt Nam
Dân Mỹ chuộng mua bảo hiểm y tế trực tuyến
Rao lương 3.000 USD mỗi tháng vẫn khó tuyển IT blockchain

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra thông báo chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, theo phương án đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Hội đồng quản trị Vietjet đã thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu là 2/7 và ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ diễn ra trước đó vào ngày 29/6. Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới.

Với phương án này, công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 60%, trong đó 40% tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ của của Vietjet sẽ tăng từ 4.513 tỷ đồng lên hơn 5.416 tỷ đồng.

Những năm qua, Vietjet đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao, có năm trên 100%. Năm 2018, hãng hàng không thông qua kế hoạch chia cổ tức 50%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/5, cổ phiếu VJC có giá 190.000 đồng một cổ phiếu.

Khánh Anh